Externe therapie onder schooltijd

Het kan zijn dat een leerling andere specifieke therapie nodig heeft onder schooltijd en daarvoor buiten de school moet. We zijn zeer terughoudend in het verlenen van toestemming voor het volgen van therapie onder schooltijd. Bij therapie onder schooltijd mist de leerling immers op school te veel van zijn lesprogramma. 
Therapie onder schooltijd kan schriftelijk worden aangevraagd bij de Commissie van Begeleiding. Daarbij is het van belang dat ouders goed motiveren waarom de therapie onder schooltijd moet plaatsvinden en dat de doelstelling van de therapie goed is omschreven. 
 
Bij externe therapie onder schooltijd, zijn ouders altijd zelf verantwoordelijk voor het halen en brengen van hun kind.