Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse Opvang (BSO)

Als school hebben wij de zorg op ons genomen om uw kind na schooltijd op te (laten) vangen als dit voor ouders wenselijk is. Dit doen wij door een samenwerking met Vriendjes Passende Kinderopvang. De na- ofwel buitenschoolse opvang (BSO) is open op maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 uur tot 18.30 uur, op woensdag en vrijdag van 12.30 uur tot 18.30 uur en in de vakanties van 08.45 uur tot 18.30 uur. De BSO is gevestigd in de school. Inmiddels hebben we twee groepen. Eén groep in een lokaal boven en één groep in het speellokaal.
Hoewel de BSO vooral staat voor ontspanning, moeten medewerkers natuurlijk wel opgeleid zijn om met 'onze' kinderen te werken en hen de aandacht te geven die nodig is. Om de verbinding met school zo goed mogelijk tot stand te brengen en expertise te delen, kiezen we daar waar mogelijk voor combinatiefuncties. Eén van onze leraarondersteuners werkt overdag in de klas en ook na schooltijd op de BSO.

Ouders die meer informatie willen hebben over de BSO of een keer willen komen kijken, kunnen contact opnemen met Vriendjes op telefoonnummer 0634163365 (groepsnummer) .  Mailen kan ook: stuifheuvel@vriendjes.nl.