Leerlingenvervoer

Onder bepaalde voorwaarden en in enkele gemeenten bestaat nog de mogelijkheid om leerlingen met aangepast vervoer (schoolbusjes) naar school te laten gaan. Soms is een vergoeding voor reizen met het openbaar vervoer mogelijk.

Ouders moeten aanvragen hiervoor altijd zélf bij de woongemeente indienen. Let op: Vervoer moet ieder schooljaar opnieuw aangevraagd worden. De beslissing over vervoer ligt bij de woongemeente van het kind en niet bij de Stuifheuvel. 
Bezwaar maken tegen een afwijzende beslissing kan dan ook alleen bij uw gemeente, en niet bij school. Bij vragen over het vervoer van uw kind kunt u contact opnemen met het vervoersbedrijf. 

Bij problemen in de bus is de chauffeur de eerste persoon om aan te spreken. Komt u er niet goed uit, neemt u dan contact op met het vervoersbedrijf. Zijn er problemen tussen leerlingen van de Stuifheuvel, dan kan de school eventueel, als bovenstaande niet voldoende blijkt, een bemiddelende rol spelen.
Denkt u eraan om het de chauffeur te laten weten als uw kind niet naar school kan?