Oudervereniging

De Oudervereniging (OV) bestaat uit een aantal ouders die op enthousiaste wijze het team ondersteunen bij de organisatie van schoolactiviteiten en festiviteiten. Daarnaast heeft de Oudervereniging als taak de betrokkenheid van ouders bij de school te bevorderen. 

Oudergeleding 2023-2024 van links naar rechts:
Marije Goudzwaard, Debbie Gresnigt, Henk van der Honing (penningmeester), Limor van Beek (secretaris), Tessa Huussen (voorzitter), Mieke Sinkeldam, Debby Harskamp (niet op de foto).
 
De bezetting van de Oudervereniging wisselt regelmatig, bijvoorbeeld als het kind van een van de leden van school gaat. We zijn daarom altijd op zoek naar nieuwe leden. Wilt u zich aanmelden of een keer vrijblijvend mee vergaderen? U bent van harte welkom!


Wat we doen

De Oudervereniging vergadert vijf keer per jaar ('s avonds). Bij de vergadering is altijd iemand van het schoolteam aanwezig, zodat over en weer informatie wordt uitgewisseld. We bespreken de lopende zaken en stemmen af welke activiteiten en festiviteiten er gepland staan.

Aan het begin van het schooljaar wordt er overlegd wie van het team en wie van de Oudervereniging zich zullen bezighouden met welke activiteit. Samen zorgen we er op die manier voor dat Kinderboekenweek, Sinterklaas, kerstfeest, voorjaarsontbijt en alle andere evenementen zo goed mogelijk worden voorbereid.


Vrijwillige ouderbijdrage

De organisatie van de diverse activiteiten kost veel geld. De Oudervereniging neemt deze kosten (deels) op zich. Dit wordt betaald van de vrijwillige ouderbijdragen, die de Oudervereniging eenmaal per jaar van de ouders vraagt. Het te besteden budget hangt per schooljaar dus af van de bijdragen van de ouders. De penningmeester verzorgt ieder jaar een financieel jaarverslag waarin een overzicht van alle inkomsten en uitgaven is opgenomen.

Wilt u lid worden van de Oudervereniging of heeft u een vraag, suggestie of opmerking? We horen het graag!
Stuur een e-mail aan de oudervereniging: ov.de.stuifheuvel@gmail.com.