Groeidocument

Het groeidocument heeft verschillende functies, waaronder het in kaart brengen van de belemmerende en bevorderende factoren in leerling, onderwijs en opvoeding, de na te streven doelen en behoeften van de leerling en diens school en ouders, de extra ondersteuning en de effecten daarvan (monitoren en evalueren). (Bron: ZOUT)